Asociácia slovenských filmových klubov

Brnianska 33, 811 04 Bratislava
Email: asfk@asfk.sk
Tel: 02 / 5465 2018

Kontaktné osoby:

Silvia Dubecká
Jakub Zipser
Martina Pašteková